Villa Sophia Rondbrief
September 2017

Vergeving

De wereld waarin we leven is gebaseerd op polariteit die actie en reactie oproept. De computer is een afspiegeling van de logische en mechanische opbouw ervan. De ‘vrije factor’ is en blijft het zuiver bewustzijn zelf dat de kern vormt van ons bestaan. Het is tevens de voedende bron van al onze emotionele en intellectuele kwaliteiten en talenten. Inspiratie en motivatie vinden er hun kracht. Ons leven bestaat uit de tegenstelling van de gebondenheid aan een mechanische wereld enerzijds terwijl de mens zelf geheel vrij blijft. In vrijheid kan de mens zich als een toeschouwer verwonderen over alle dingen die gebeuren. Die soap-opera is een zich herhalend patroon waarin vormen over kortere of langere tijd veranderen. Onze normen en waarden veranderen om de twintig jaar, onze traditie verandert over een langere periode. Misschien wel tweehonderd jaar. Onze cultuur verandert over een periode van een paar millennia en beschaving over nog langere tijd. Niemand zal beweren dat we nog leven binnen de grenzen van de antieke Egyptische beschaving terwijl vele andere beschavingen ook verdwenen zijn. 
In dit grote mengvat dat ‘wereld’ heet, speelt vergeving een cruciale rol. Vergeving is tevens een wezenlijk kenmerk van de Christelijke beschaving. Vergeving sluit nauw aan bij het scheppen van vrede: gelukzalig de vredestichters want zij zullen kinderen van God worden genoemd, zegt Jezus in de ‘Bergrede’ (Mt 5,9). Zowel het schenken als het ontvangen van vergeving is het werk van een innerlijke eenheid en vrede die zich uit als ‘genade’. Genade is onverdiend en ongevraagd en staat haaks op het mechanische principe van dit voor dat dat niet meer is dan een boekhoudkundige handeling. Genade her-schept alle dingen en stelt ze in een nieuw licht. Vergeving is een vorm van liefde die maakt dat er een schone lei is waar het nieuwe weer vorm kan krijgen. Omdat een situatie opnieuw geschapen wordt (‘zie Ik maak alle dingen nieuw’) en met een schone lei opnieuw begonnen kan worden, is er weer vrijheid en ruimte om te leven en te ademen. Vergeving is in onze tijd van cruciaal belang om door te gaan. De wereld lijkt soms op een grote en onstuitbare moloch maar in vrijheid en genade begint alles opnieuw, voortdurend.

Paul van Oyen

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *