Rondbrief Maart 2018

Villa Sophia Rondbrief Maart 2018 Op 5 Maart a.s. geef ik weer een openbare lezing in ‘de Gouden Leeuw’. In Amsterdam Zuidoost. Aanvang 19.30 uur afloop plm 21.30 uur. Na afloop gelegenheid tot napraten in de bar. Voor verdere informatie, zie hieronder. Geest en zintuigenHet is voor ons allemaal nodig dat wij beheersing krijgen over onze geest en zintuigen. Zolang dat niet gebeurt en geest en zintuigen ons leven beheersen zijn wij een speelbal van onze eigen ambities, wensen, verlangens en bezorgdheden. Dan tolt het in ons hoofd en hart met alle gevolgen…continue reading →

Rondbrief September 2017

Villa Sophia Rondbrief September 2017VergevingDe wereld waarin we leven is gebaseerd op polariteit die actie en reactie oproept. De computer is een afspiegeling van de logische en mechanische opbouw ervan. De ‘vrije factor’ is en blijft het zuiver bewustzijn zelf dat de kern vormt van ons bestaan. Het is tevens de voedende bron van al onze emotionele en intellectuele kwaliteiten en talenten. Inspiratie en motivatie vinden er hun kracht. Ons leven bestaat uit de tegenstelling van de gebondenheid aan een mechanische wereld enerzijds terwijl de mens zelf geheel vrij blijft. In vrijheid kan…continue reading →

Rondbrief Juli 2017

Villa Sophia Rondbrief Juli 2017 Gaan we allemaal dood? Vanaf onze geboorte leren we om te gaan met allerlei gevaren die op de loer liggen. Oppassen voor gevaar is in onze natuur vastgelegd, zoals dieren ook voortdurend op hun hoede moeten zijn. Dat deze behoedzaamheid gemakkelijk overgaat in angst behoeft geen betoog. We zijn er allemaal mee behept. Maar een kind dat zich veilig weet in de armen van de moeder heeft weinig te vrezen en in die veiligheid kan het kind zich ontwikkelen en groeien. Naarmate het kind opgroeit en zelfstandig wordt,…continue reading →

Rondbrief September 2015

Villa Sophia Rondbrief September 2015 Het kastenstelsel als stappenplan voor menselijke ontwikkeling Wij zijn allemaal bekend met het gegeven dat tijd en ontwikkeling zich in een cirkelvormige beweging en in stappen ontvouwen. Het muzikale octaaf is hier een goed voorbeeld van. Uit zeven stappen en acht noten ontwikkelt zich een heel palet aan muziekstukken, zowel klassiek als modern. Gurdjieff heeft zich onsterfelijk gemaakt door dit gegeven in het cirkelvormige Enneagram weer te geven. Het Enneagram valt uiteindelijk terug te voeren tot de diatonische toonladder van Do-Re-Mi enz en tot de Yoga Vâsishtha uit…continue reading →

Rondbrief Augustus 2015

Villa Sophia Rondbrief Augustus 2015 Ons innerlijk Als we een keer ernstig nadenken over ons leven zullen we tot het inzicht komen dat er iets mist in wat we erover denken te weten. De betekenis van het leven ontgaat ons. We zoeken er allemaal en op verschillende manieren naar, soms indringend en soms komt de vraag niet verder dan de oppervlakte. Na enig onderzoek komen sommigen tot de conclusie dat we niets missen, zodat zij niet verder zoeken. Anderen denken iets te vinden en nemen daar genoegen mee soms voor een korte tijd…continue reading →

Rondbrief Juli 2015

Villa Sophia Rondbrief Juli 2015  Vergankelijkheid?  Wij zijn allemaal verslaafd aan de dingen van deze wereld en we verlangen naar het bezit - of de  controle  - ervan. Tegelijkertijd zijn we doodsbenauwd om het bezit dat we hebben opgebouwd te  verliezen. Zo  hebben we ons vastgebonden aan deze wereld en daarmee aan de wisselwerking van  geboorte en dood,  van opkomst en verval, van dag en nacht, van plezier en pijn, van juist en onjuist  enzovoort. We denken  het onvergankelijke te kunnen vangen in wat vergankelijk is. Hoe  tegenstrijdig! We verlangen naar  onsterfelijkheid en…continue reading →

Rondbrief Mei 2015

Villa Sophia Rondbrief Mei 2015 De werkelijkheid van het transcendente  Sinds Mahesh Prasad Varma, die meer bekend staat als 'de' Maharishi transcendente meditatie naar het Westen bracht in de jaren '60 met de Beatles als de grote uitdragers van zijn boodschap, is het woord 'transcendent' in onze woordenschat opgenomen. Maar wat betekent dit woord 'transcendent'? Letterlijk betekent het overstijgend of buiten het gewone tredend. Hieruit komt de betekenis voort van buiten het zintuiglijk waarneembare. Los van filosofische fijnslijperijen kan men stellen dat de fysieke wereld waarneembaar is en dat het transcendente de werkelijkheid…continue reading →

Rondbrief Maart 2015

RONDBRIEF Maart 2015 Over de aloude Traditie Bh.G. XVI,24: Volg daarom de aloude Traditie als je twijfelt over wat je te doen staat. Als je eenmaal weet wat de aloude geschriften te zeggen hebben, zul je je taak en functie in deze wereld kunnen vervullen. De aloude Traditie omvat de grote en heilige geschriften van de mensheid maar bovenal de levende kennis in de vorm van een levend en persoonlijk ‘weten’ wat juist is en wat niet juist. Het volgen van de aloude Traditie staat gelijk aan het ontwikkelen van gewetensvolheid. Louter studie…continue reading →

Rondbrief februari 2015

De subtiele wereld Levend in een aardse en aan tijd gebonden wereld, zijn wij allemaal gebonden aan het idee van de tijdelijkheid van dingen. Alles gaat voorbij. Een permanente staat is ons niet bekend. Zelfs verliefdheid gaat, vroeg of laat, voorbij. We proberen aan de hand van botox en kosmetische chirurgie de schijn van eeuwige jeugd op te houden, maar tegelijkertijd weten we hoe futiel en ijdel dit allemaal is.  De subtiele wereld kent een heel andere dimensie. Tijd en plaats vormen in de subtiele wereld één geheel en zijn daardoor overal en…continue reading →