Rondbrief Februari 2018

Villa Sophia           Rondbrief  Februari 2018VerdraagzaamheidHet directe doel van praktische filosofie is om ons innerlijk gelijkmoedig en opgewekt te maken. Het kalmeren van emotionele reacties geeft een beter vermogen om met uiterlijke omstandigheden om te gaan. In zijn boek Vivekacudamani  (De Rede als Bekroning)  stelt de grote filosoof en hervormer van India, Shankara, dat men een sterk intellect moet hebben, samen met begrip en een zekere mate van geleerdheid om de zoektocht naar onze eigen goddelijkheid en onsterfelijkheid te beginnen, die onze ware aard is. Dan moeten we ook onderscheid kunnen maken…continue reading →

Rondbrief Januari 2018

Villa Sophia Rondbrief Januari 2018 Onze zintuigenWe merken het nauwelijks dat we als vanzelfsprekend klakkeloos en ongebreideld gebruik maken van onze zintuigen en dat we wel heel gemakkelijk opgaan in sensatiezucht en sensualiteit. Volgens de Bhagavad Gita III,42,43 heeft zich hier de vijand verschanst achter onze wensen en verlangens. Die vijand zijn wijzelf in de vorm van ons ego. Het is een kwestie van de interactie tussen waarnemer, object van waarneming en het waarnemen zelf. De zintuigen kunnen alleen functioneren als zij via de actieve geest en het onderscheidingsvermogen verbonden zijn met ons eigen bewustzijn.…continue reading →

Ropndbrief December 2017

Villa Sophia Rondbrief December 2017Onze emoties Wie emotioneel ontwikkeld is, zal meestal vanuit het hart functioneren. Het hart en onze emoties zijn met veel meer energie opgeladen dan wanneer we met ons hoofd bezig zijn. Maar de keerzijde van deze hoogwaardige energie en de snelheid waarmee emotionele energie werkt, is dat deze opstelling gemakkelijk ten koste gaat van onze innerlijke stilte en onze stabiliteit. Het hart (emoties) werkt nu eenmaal zoveel sneller dan ons hoofd en voordat we tijd hebben gehad om na te denken flappen we er al van alles uit. Vaak…continue reading →

Rondbrief November 2017

Villa Sophia Rondbrief November 2017VredeWe weten allemaal wel dat echt geluk niet in deze materiële wereld te vinden is. Daarvoor wisselen de dingen en de kwaliteiten elkaar te snel af. Waar is dat bestendige geluk dan wel te vinden? Van de subtiele wereld – de wereld van ons denken en voelen – weten we dat we soms lange tijd intens gelukkig kunnen zijn met een project met een duidelijk doel of met een speurtocht, zoals bijvoorbeeld de speurtocht naar het Ene, dat werkelijk telt. Wijze mensen en de erfenis die zij ons hebben…continue reading →

Rondbrief October 2017

Villa Sophia Rondbrief Oktober 2017Tot jezelf komenOm tot jezelf te komen zullen we – hoe dan ook – uit datgene moeten stappen wat we niet zijn. De menselijke ziel is goddelijk en onsterfelijk. In zuiverheid is de menselijke ziel Absoluut, de goddelijke vonk zelf in ons, Âtman, Brahman. Dat Absolute is het Zelf van alles en allen, ongeboren, onsterfelijk, onveranderlijk, zuiver bewustzijn, waarheid en werkelijkheid tegelijkertijd, het leven zelf van de hele kosmos. De werkelijkheid van dat Zelf vinden, is de vervulling van het menselijk leven. Ons ‘probleem’ is dat we zo menselijk…continue reading →

Rondbrief Augustus 2017

Villa Sophia Rondbrief Augustus 2017 Bezorgdheid Bezorgdheid is een dagelijks probleem waar we allemaal mee te maken hebben en een rechtstreeks gevolg van een innerlijke onzekerheid omdat we niet meer vertrouwen op de sturende hand van datgene dat maakt dat we op deze aarde kunnen leven en bestaan en dat dus voor ons heil en onze toekomst verantwoordelijk is. We denken allemaal dat we zelf verantwoordelijk zijn voor ons eigen leven en voor onze eigen daden. Maar dan zijn we blind voor een veel groter geheel en we vergeten te vertrouwen op onze…continue reading →

Rondbrief Juni 2017

Villa Sophia Rondbrief Juni 2017 God in ons Iemand stelde mij de steeds terugkerende vraag of God volgens mij persoonlijk of onpersoonlijk is. Als we naar de vier grote 'mahâvakyas' (de grote beginselen van de Aloude traditie) kijken, vertellen ze ons: 1. Prajñânam brahma (Het Absolute is zuiver bewustzijn) 2. Tat tvam asi (Dat zijt gij) 3. Ayam âtmâ brahma (Dit Zelf is Absoluut) 4. Ahambrahmâsmi (Ik ben Brahman, het Absolute) Het is vrij duidelijk dat de eerste twee stellingen onpersoonlijk zijn en onderdeel uitmaken van een groter of kosmisch geheel, terwijl de…continue reading →

Rondbrief Mei 2017

Villa Sophia Rondbrief Mei 2017 Goddelijk en onsterfelijk Alleen het Ene telt, al het andere is relatief, tijdelijk, voorbijgaand en als een droom. De wereld waarin we leven die zo vertrouwd en bekend lijkt, is zo’n droom hoewel die zo concreet lijkt. Onze geest is zó vertrouwd geraakt met de schijnbare werkelijkheid van de fysieke, materiële, wereld dat we weigeren zelfs maar in overweging te nemen dat we in een soap-opera leven: goede tijden, slechte tijden. Alles komt en gaat en is sterk gevoelsmatig gekleurd vol voorkeur en afkeur: een vruchtbare voedingsbodem voor…continue reading →

Rondbrief April 2017

Villa Sophia Rondbrief April 2017 God is alomtegenwoordig De Isha Upanishad is een heel oud geschrift uit India dat begint met ons eraan te herinneren dat God alles doordringt en overal aanwezig is: Alles wat leeft is vol van de Heer. Eis niets op; geniet van Zijn bezit, doch begeer het niet. Deze oude tekst begint met ons eraan te herinneren dat de eigendom van iets in deze schepping een illusie is, een fictie. Het begrip ‘eigendom’ is niet meer dan een juridische constructie, maar heeft geen inhoud. Eigendom is als een hol…continue reading →

Rondbrief Maart 2017

Villa Sophia Rondbrief Maart 2017 Vredestichters Het brengen van vrede is als balsem op een zere plek en heeft een grote heilzame uitwerking op ons innerlijk evenwicht. Spiritualiteit loopt samen met een intensivering van innerlijk evenwicht en vrede. We worden minder meegezogen in allerlei afleidingen en gaan een eigen koers varen. We blijven meer en beter bij ons zelf en daarmee bij onze eigen vrede die we altijd bij ons dragen. Hoe dikwijls stellen we niet vast dat als we op vakantie gaan of even ‘vrij’ nemen, we uitgeput terugkomen? In innerlijke vrede…continue reading →