Rondbrief October 2017

Villa Sophia Rondbrief Oktober 2017Tot jezelf komenOm tot jezelf te komen zullen we – hoe dan ook – uit datgene moeten stappen wat we niet zijn. De menselijke ziel is goddelijk en onsterfelijk. In zuiverheid is de menselijke ziel Absoluut, de goddelijke vonk zelf in ons, Âtman, Brahman. Dat Absolute is het Zelf van alles en allen, ongeboren, onsterfelijk, onveranderlijk, zuiver bewustzijn, waarheid en werkelijkheid tegelijkertijd, het leven zelf van de hele kosmos. De werkelijkheid van dat Zelf vinden, is de vervulling van het menselijk leven. Ons ‘probleem’ is dat we zo menselijk…continue reading →

Rondbrief September 2017

Villa Sophia Rondbrief September 2017VergevingDe wereld waarin we leven is gebaseerd op polariteit die actie en reactie oproept. De computer is een afspiegeling van de logische en mechanische opbouw ervan. De ‘vrije factor’ is en blijft het zuiver bewustzijn zelf dat de kern vormt van ons bestaan. Het is tevens de voedende bron van al onze emotionele en intellectuele kwaliteiten en talenten. Inspiratie en motivatie vinden er hun kracht. Ons leven bestaat uit de tegenstelling van de gebondenheid aan een mechanische wereld enerzijds terwijl de mens zelf geheel vrij blijft. In vrijheid kan…continue reading →

Rondbrief Augustus 2017

Villa Sophia Rondbrief Augustus 2017 Bezorgdheid Bezorgdheid is een dagelijks probleem waar we allemaal mee te maken hebben en een rechtstreeks gevolg van een innerlijke onzekerheid omdat we niet meer vertrouwen op de sturende hand van datgene dat maakt dat we op deze aarde kunnen leven en bestaan en dat dus voor ons heil en onze toekomst verantwoordelijk is. We denken allemaal dat we zelf verantwoordelijk zijn voor ons eigen leven en voor onze eigen daden. Maar dan zijn we blind voor een veel groter geheel en we vergeten te vertrouwen op onze…continue reading →

Rondbrief Juli 2017

Villa Sophia Rondbrief Juli 2017 Gaan we allemaal dood? Vanaf onze geboorte leren we om te gaan met allerlei gevaren die op de loer liggen. Oppassen voor gevaar is in onze natuur vastgelegd, zoals dieren ook voortdurend op hun hoede moeten zijn. Dat deze behoedzaamheid gemakkelijk overgaat in angst behoeft geen betoog. We zijn er allemaal mee behept. Maar een kind dat zich veilig weet in de armen van de moeder heeft weinig te vrezen en in die veiligheid kan het kind zich ontwikkelen en groeien. Naarmate het kind opgroeit en zelfstandig wordt,…continue reading →

Rondbrief Juni 2017

Villa Sophia Rondbrief Juni 2017 God in ons Iemand stelde mij de steeds terugkerende vraag of God volgens mij persoonlijk of onpersoonlijk is. Als we naar de vier grote 'mahâvakyas' (de grote beginselen van de Aloude traditie) kijken, vertellen ze ons: 1. Prajñânam brahma (Het Absolute is zuiver bewustzijn) 2. Tat tvam asi (Dat zijt gij) 3. Ayam âtmâ brahma (Dit Zelf is Absoluut) 4. Ahambrahmâsmi (Ik ben Brahman, het Absolute) Het is vrij duidelijk dat de eerste twee stellingen onpersoonlijk zijn en onderdeel uitmaken van een groter of kosmisch geheel, terwijl de…continue reading →

Rondbrief Mei 2017

Villa Sophia Rondbrief Mei 2017 Goddelijk en onsterfelijk Alleen het Ene telt, al het andere is relatief, tijdelijk, voorbijgaand en als een droom. De wereld waarin we leven die zo vertrouwd en bekend lijkt, is zo’n droom hoewel die zo concreet lijkt. Onze geest is zó vertrouwd geraakt met de schijnbare werkelijkheid van de fysieke, materiële, wereld dat we weigeren zelfs maar in overweging te nemen dat we in een soap-opera leven: goede tijden, slechte tijden. Alles komt en gaat en is sterk gevoelsmatig gekleurd vol voorkeur en afkeur: een vruchtbare voedingsbodem voor…continue reading →

Rondbrief April 2017

Villa Sophia Rondbrief April 2017 God is alomtegenwoordig De Isha Upanishad is een heel oud geschrift uit India dat begint met ons eraan te herinneren dat God alles doordringt en overal aanwezig is: Alles wat leeft is vol van de Heer. Eis niets op; geniet van Zijn bezit, doch begeer het niet. Deze oude tekst begint met ons eraan te herinneren dat de eigendom van iets in deze schepping een illusie is, een fictie. Het begrip ‘eigendom’ is niet meer dan een juridische constructie, maar heeft geen inhoud. Eigendom is als een hol…continue reading →

Rondbrief Maart 2017

Villa Sophia Rondbrief Maart 2017 Vredestichters Het brengen van vrede is als balsem op een zere plek en heeft een grote heilzame uitwerking op ons innerlijk evenwicht. Spiritualiteit loopt samen met een intensivering van innerlijk evenwicht en vrede. We worden minder meegezogen in allerlei afleidingen en gaan een eigen koers varen. We blijven meer en beter bij ons zelf en daarmee bij onze eigen vrede die we altijd bij ons dragen. Hoe dikwijls stellen we niet vast dat als we op vakantie gaan of even ‘vrij’ nemen, we uitgeput terugkomen? In innerlijke vrede…continue reading →

Rondbrief Februari 2017

Villa Sophia Rondbrief Februari 2017 Liefde De bekende verhandeling van Hermes Trismegistus getiteld ‘Poimandres’ begint aldus: Toen ik een keer helemaal vervuld raakte van datgene wat IS werden mijn begrip en inzicht tot zeer grote hoogte omhoog gestuwd terwijl mijn lichamelijke zintuigen werden teruggetrokken zoals wanneer we door slaap overmand worden na een overvloedig maal of na zware lichamelijke inspanning. Toen leek het alsof iemand van buitengewone grootte en van onmetelijke afmetingen mijn naam riep en zei: ‘wat wil je horen en zien en als je dat eenmaal hebt gezien, wat wil je…continue reading →

Rondbrief Januari 2017

Villa Sophia Rondbrief Januari 2017 Ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal. (Evangelie van Lukas, 2,10) Mijn goede kennis Roger Pincham schreef in zijn kerstboodschap: De mensheid boekt de beste vooruitgang en ontwikkeling wanneer het leiderschap en de regering stevig zijn gegrondvest in de meest wijze, de meest vooruitziende mensen met het minste egoïsme. De mensheid is gedoemd tot vreselijke pijn en lijden wanneer zij geregeerd wordt door hebzuchtige en op macht beluste wezens die niet het minste respect willen opbrengen voor de vrijheid van anderen. Hier ligt een…continue reading →