Rondbrief Maart 2018

Villa Sophia Rondbrief Maart 2018 Op 5 Maart a.s. geef ik weer een openbare lezing in ‘de Gouden Leeuw’. In Amsterdam Zuidoost. Aanvang 19.30 uur afloop plm 21.30 uur. Na afloop gelegenheid tot napraten in de bar. Voor verdere informatie, zie hieronder. Geest en zintuigenHet is voor ons allemaal nodig dat wij beheersing krijgen over onze geest en zintuigen. Zolang dat niet gebeurt en geest en zintuigen ons leven beheersen zijn wij een speelbal van onze eigen ambities, wensen, verlangens en bezorgdheden. Dan tolt het in ons hoofd en hart met alle gevolgen…continue reading →

Rondbrief Februari 2018

Villa Sophia           Rondbrief  Februari 2018VerdraagzaamheidHet directe doel van praktische filosofie is om ons innerlijk gelijkmoedig en opgewekt te maken. Het kalmeren van emotionele reacties geeft een beter vermogen om met uiterlijke omstandigheden om te gaan. In zijn boek Vivekacudamani  (De Rede als Bekroning)  stelt de grote filosoof en hervormer van India, Shankara, dat men een sterk intellect moet hebben, samen met begrip en een zekere mate van geleerdheid om de zoektocht naar onze eigen goddelijkheid en onsterfelijkheid te beginnen, die onze ware aard is. Dan moeten we ook onderscheid kunnen maken…continue reading →

Rondbrief Januari 2018

Villa Sophia Rondbrief Januari 2018 Onze zintuigenWe merken het nauwelijks dat we als vanzelfsprekend klakkeloos en ongebreideld gebruik maken van onze zintuigen en dat we wel heel gemakkelijk opgaan in sensatiezucht en sensualiteit. Volgens de Bhagavad Gita III,42,43 heeft zich hier de vijand verschanst achter onze wensen en verlangens. Die vijand zijn wijzelf in de vorm van ons ego. Het is een kwestie van de interactie tussen waarnemer, object van waarneming en het waarnemen zelf. De zintuigen kunnen alleen functioneren als zij via de actieve geest en het onderscheidingsvermogen verbonden zijn met ons eigen bewustzijn.…continue reading →

Ropndbrief December 2017

Villa Sophia Rondbrief December 2017Onze emoties Wie emotioneel ontwikkeld is, zal meestal vanuit het hart functioneren. Het hart en onze emoties zijn met veel meer energie opgeladen dan wanneer we met ons hoofd bezig zijn. Maar de keerzijde van deze hoogwaardige energie en de snelheid waarmee emotionele energie werkt, is dat deze opstelling gemakkelijk ten koste gaat van onze innerlijke stilte en onze stabiliteit. Het hart (emoties) werkt nu eenmaal zoveel sneller dan ons hoofd en voordat we tijd hebben gehad om na te denken flappen we er al van alles uit. Vaak…continue reading →

Rondbrief November 2017

Villa Sophia Rondbrief November 2017VredeWe weten allemaal wel dat echt geluk niet in deze materiële wereld te vinden is. Daarvoor wisselen de dingen en de kwaliteiten elkaar te snel af. Waar is dat bestendige geluk dan wel te vinden? Van de subtiele wereld – de wereld van ons denken en voelen – weten we dat we soms lange tijd intens gelukkig kunnen zijn met een project met een duidelijk doel of met een speurtocht, zoals bijvoorbeeld de speurtocht naar het Ene, dat werkelijk telt. Wijze mensen en de erfenis die zij ons hebben…continue reading →

Rondbrief October 2017

Villa Sophia Rondbrief Oktober 2017Tot jezelf komenOm tot jezelf te komen zullen we – hoe dan ook – uit datgene moeten stappen wat we niet zijn. De menselijke ziel is goddelijk en onsterfelijk. In zuiverheid is de menselijke ziel Absoluut, de goddelijke vonk zelf in ons, Âtman, Brahman. Dat Absolute is het Zelf van alles en allen, ongeboren, onsterfelijk, onveranderlijk, zuiver bewustzijn, waarheid en werkelijkheid tegelijkertijd, het leven zelf van de hele kosmos. De werkelijkheid van dat Zelf vinden, is de vervulling van het menselijk leven. Ons ‘probleem’ is dat we zo menselijk…continue reading →

Rondbrief September 2017

Villa Sophia Rondbrief September 2017VergevingDe wereld waarin we leven is gebaseerd op polariteit die actie en reactie oproept. De computer is een afspiegeling van de logische en mechanische opbouw ervan. De ‘vrije factor’ is en blijft het zuiver bewustzijn zelf dat de kern vormt van ons bestaan. Het is tevens de voedende bron van al onze emotionele en intellectuele kwaliteiten en talenten. Inspiratie en motivatie vinden er hun kracht. Ons leven bestaat uit de tegenstelling van de gebondenheid aan een mechanische wereld enerzijds terwijl de mens zelf geheel vrij blijft. In vrijheid kan…continue reading →

Rondbrief Augustus 2017

Villa Sophia Rondbrief Augustus 2017 Bezorgdheid Bezorgdheid is een dagelijks probleem waar we allemaal mee te maken hebben en een rechtstreeks gevolg van een innerlijke onzekerheid omdat we niet meer vertrouwen op de sturende hand van datgene dat maakt dat we op deze aarde kunnen leven en bestaan en dat dus voor ons heil en onze toekomst verantwoordelijk is. We denken allemaal dat we zelf verantwoordelijk zijn voor ons eigen leven en voor onze eigen daden. Maar dan zijn we blind voor een veel groter geheel en we vergeten te vertrouwen op onze…continue reading →

Rondbrief Juli 2017

Villa Sophia Rondbrief Juli 2017 Gaan we allemaal dood? Vanaf onze geboorte leren we om te gaan met allerlei gevaren die op de loer liggen. Oppassen voor gevaar is in onze natuur vastgelegd, zoals dieren ook voortdurend op hun hoede moeten zijn. Dat deze behoedzaamheid gemakkelijk overgaat in angst behoeft geen betoog. We zijn er allemaal mee behept. Maar een kind dat zich veilig weet in de armen van de moeder heeft weinig te vrezen en in die veiligheid kan het kind zich ontwikkelen en groeien. Naarmate het kind opgroeit en zelfstandig wordt,…continue reading →

Rondbrief Juni 2017

Villa Sophia Rondbrief Juni 2017 God in ons Iemand stelde mij de steeds terugkerende vraag of God volgens mij persoonlijk of onpersoonlijk is. Als we naar de vier grote 'mahâvakyas' (de grote beginselen van de Aloude traditie) kijken, vertellen ze ons: 1. Prajñânam brahma (Het Absolute is zuiver bewustzijn) 2. Tat tvam asi (Dat zijt gij) 3. Ayam âtmâ brahma (Dit Zelf is Absoluut) 4. Ahambrahmâsmi (Ik ben Brahman, het Absolute) Het is vrij duidelijk dat de eerste twee stellingen onpersoonlijk zijn en onderdeel uitmaken van een groter of kosmisch geheel, terwijl de…continue reading →