Rondbrief Mei 2017

Villa Sophia Rondbrief Mei 2017 Goddelijk en onsterfelijk Alleen het Ene telt, al het andere is relatief, tijdelijk, voorbijgaand en als een droom. De wereld waarin we leven die zo vertrouwd en bekend lijkt, is zo’n droom hoewel die zo concreet lijkt. Onze geest is zó vertrouwd geraakt met de schijnbare werkelijkheid van de fysieke, materiële, wereld dat we weigeren zelfs maar in overweging te nemen dat we in een soap-opera leven: goede tijden, slechte tijden. Alles komt en gaat en is sterk gevoelsmatig gekleurd vol voorkeur en afkeur: een vruchtbare voedingsbodem voor…continue reading →

Rondbrief April 2017

Villa Sophia Rondbrief April 2017 God is alomtegenwoordig De Isha Upanishad is een heel oud geschrift uit India dat begint met ons eraan te herinneren dat God alles doordringt en overal aanwezig is: Alles wat leeft is vol van de Heer. Eis niets op; geniet van Zijn bezit, doch begeer het niet. Deze oude tekst begint met ons eraan te herinneren dat de eigendom van iets in deze schepping een illusie is, een fictie. Het begrip ‘eigendom’ is niet meer dan een juridische constructie, maar heeft geen inhoud. Eigendom is als een hol…continue reading →

Rondbrief Maart 2017

Villa Sophia Rondbrief Maart 2017 Vredestichters Het brengen van vrede is als balsem op een zere plek en heeft een grote heilzame uitwerking op ons innerlijk evenwicht. Spiritualiteit loopt samen met een intensivering van innerlijk evenwicht en vrede. We worden minder meegezogen in allerlei afleidingen en gaan een eigen koers varen. We blijven meer en beter bij ons zelf en daarmee bij onze eigen vrede die we altijd bij ons dragen. Hoe dikwijls stellen we niet vast dat als we op vakantie gaan of even ‘vrij’ nemen, we uitgeput terugkomen? In innerlijke vrede…continue reading →

Rondbrief Februari 2017

Villa Sophia Rondbrief Februari 2017 Liefde De bekende verhandeling van Hermes Trismegistus getiteld ‘Poimandres’ begint aldus: Toen ik een keer helemaal vervuld raakte van datgene wat IS werden mijn begrip en inzicht tot zeer grote hoogte omhoog gestuwd terwijl mijn lichamelijke zintuigen werden teruggetrokken zoals wanneer we door slaap overmand worden na een overvloedig maal of na zware lichamelijke inspanning. Toen leek het alsof iemand van buitengewone grootte en van onmetelijke afmetingen mijn naam riep en zei: ‘wat wil je horen en zien en als je dat eenmaal hebt gezien, wat wil je…continue reading →

Rondbrief Januari 2017

Villa Sophia Rondbrief Januari 2017 Ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal. (Evangelie van Lukas, 2,10) Mijn goede kennis Roger Pincham schreef in zijn kerstboodschap: De mensheid boekt de beste vooruitgang en ontwikkeling wanneer het leiderschap en de regering stevig zijn gegrondvest in de meest wijze, de meest vooruitziende mensen met het minste egoïsme. De mensheid is gedoemd tot vreselijke pijn en lijden wanneer zij geregeerd wordt door hebzuchtige en op macht beluste wezens die niet het minste respect willen opbrengen voor de vrijheid van anderen. Hier ligt een…continue reading →

Rondbrief December 2016

Villa Sophia Rondbrief December 2016 Sinterklaas Wie zich als mens verder wil ontwikkelen in bewustzijn zal tot de ontdekking komen dat deze ‘ontwikkeling’ letterlijk een ont-wikkelen is. Het is een afwikkelen van allerlei onnodige en onjuiste pretenties en ideeën die de werkelijkheid van onszelf verdoezelen. Men hoeft niets achter zich te laten want alle dingen zijn zoals ze zijn. Wat we moeten achterlaten zijn alle pretenties waarmee we ons omhullen. Die pretenties zijn vormen van gehechtheid en gebondenheid. We hebben onszelf zèlf in die omhulling gestopt en we weten niet meer hoe we…continue reading →

Rondbrief November 2016

Villa Sophia Rondbrief November 2016 De Bhagavad Gîtâ   Het is heel goed mogelijk om in Europa en in het Westen in het algemeen voor een relatief klein bedrag een exemplaar van de Bhagavad Gîtâ te kopen. In dit boek staat de filosofie van bevrijding opgetekend, maar de essentie, de waarheid en de kennis die in de Bhagavad Gîtâ staan opgetekend, zijn niet te koop, zelfs niet voor zakken vol met geld. Die waarheid of de kennis van de Bhagavad Gîtâ is alleen beschikbaar als men daadwerkelijk bereid is de woorden van Shrî…continue reading →

Rondbrief October 2016

Villa Sophia Rondbrief October 2016 De mens zelf De wereld waarin wij leven is een wereld die voortdurend aan verandering onderhevig is. Dingen komen en gaan als wolken aan de hemel. Zo beschouwd is er niets duurzaams in deze wereld te vinden. Alles gaat voorbij en verandert. Toch weten we bijna van nature dat er ergens in dit ronddraaiende systeem toch een stil punt moet zijn, als het centrum van de as in een wiel. Dat centrum is stil terwijl het wiel blijft draaien. Zo is het met ons ook. Alles draait en…continue reading →

Rondbrief September 2017

Villa Sophia Rondbrief September 2016 Innerlijke stilte Het mengvat dat wereld heet, zit vol tegenstrijdigheden. Juist die tegenstrijdigheden zijn een bron van inspiratie en contemplatie voor velen. Kunstenaars maken er dankbaar gebruik van. De rusteloze geest springt van de hak op de tak en blijft steken in de tijdelijkheid der dingen die eindeloos komen en gaan. Maar wanneer de geest stil valt, hervindt diezelfde geest zijn eigen eeuwigheid. Toch is deze omkering slechts  mogelijk door beweging die in dit geval van onrust naar rust loopt. De werkelijkheid van de schepping is dat zij…continue reading →

Rondbrief Augustus 2016

Villa Sophia Rondbrief Augustus 2016 Gelijkmoedigheid De wijsgeer Patañjali, auteur van de Yoga Sûtras, zegt (sûtra 1,33): De geest wordt gezuiverd door vriendelijkheid (maitrî), mededogen (karunâ), blijdschap (muditâ) en onverschilligheid ten aanzien van tegengestelden (upekshâ) aan te kweken. In de drie vorige rondbrieven heb ik iets geschreven over vriendelijkheid, mededogen en blijdschap. Nu komt de vierde kwaliteit of deugd aan de orde: die van upekshâ. Hier vertaald als ‘onverschilligheid ten aanzien van tegengestelden’. Upekshâ is ook gelijkmoedigheid, ongebondenheid, gelijkgestemdheid. In de wereld waarin wij leven wordt juist gebondenheid geprezen als een vorm van…continue reading →