Rondbrief Juli 2016

                                        Villa Sophia Rondbrief Juli 2016  Blijmoedigheid De wijsgeer Patañjali, auteur van de Yoga Sûtras, zegt (sûtra 1,33): De geest wordt gezuiverd door vriendelijkheid (maitrî), mededogen (karunâ), blijdschap (muditâ) en onverschilligheid ten aanzien van tegengestelden (upekshâ) aan te kweken.   In de wereld van het Boeddhisme staan deze vier kwaliteiten bekend als de Brahma-vihâra: de vier verheven staten van de geest. De minst bekende – en de minst beoefende kwaliteit – is die van…continue reading →

Rondbrief Juni 2016

Villa Sophia Rondbrief Juni 2016 Mededogen De wijsgeer Patañjali, auteur van de Yoga Sûtras, zegt (sûtra 1,33): De geest wordt gezuiverd door vriendelijkheid (maitrî), mededogen (karunâ), blijdschap (muditâ) en onverschilligheid ten aanzien van tegengestelden (upekshâ) aan te kweken. In mijn vorige rondbrief schreef ik iets over het belang van vriendelijkheid en over het bijzondere vermogen om in alle omstandigheden vriendelijk te blijven. Vriendelijk blijven als de omstandigheden gunstig zijn is voor de meesten van ons natuurlijk geen enkel probleem. Maar wanneer de omstandigheden ongunstig zijn, wordt het wel een probleem en wellicht een…continue reading →

Rondbrief Mei 2016

Villa Sophia Rondbrief Mei 2016 Vriendelijkheid                                                                                           In mijn vorige rondbrief schreef ik: Het vermogen om toe te blijven kijken is een eerste vereiste om ons verder te ontwikkelen in bewustzijn. Door toe te kijken kunnen we tot inzicht en begrip komen om vervolgens te veranderen, als we daartoe…continue reading →

Rondbrief April 2016

Villa Sophia Rondbrief April 2016 Helderheid Wij vormen onderdeel van de schepping. De schepping is als een toneel of een film en daarom is het noodzakelijk dat we innerlijk stil kunnen blijven zonder ons  te laten meeslepen door allerlei bewegingen in onze geest en om ons heen. Alleen dan kunnen we echt van de film genieten. We leren dan om toe te kijken hoe hoofd, hart en lichaam samenwerken, elkaar beïnvloeden en functioneren. Het vermogen om toe te blijven kijken is een eerste vereiste om ons verder te ontwikkelen in bewustzijn. Door toe…continue reading →

Rondbrief Maart 2016

Villa Sophia Rondbrief Maart 2016 Een kosmische dans De wereld is als een groot toneelstuk of als een soap. Dat is welbekend. De achtergrond van deze vergelijking is dat een spel of een soap een illusie oproept. Er  gebeuren dan dingen die een zekere graad van waarschijnlijkheid hebben. Toch zijn al die dingen verzonnen en vastgelegd in een tekst of in een script. In eenheid, a-dvaita,  bestaat zo’n spel (droom) niet en is er slechts het Ene dat telt. Maar zodra de diversiteit van twee en meer wordt ‘verzonnen’, ontstaat er een eindeloze…continue reading →

RONDRIEF FEBRUARI 2016

                                        Universeel? Het is een alom bekend gegeven dat het onmogelijk is om een olifant door een muizengat te laten gaan of een kameel door het oog van een naald. De onmetelijke oceaan past evenmin in een badkuip. Het grotere past nimmer in het kleinere maar het kleinere gaat wel op in het grotere. Als wijze mensen spreken of als goddelijke incarnaties ten tonele verschijnen, getuigen hun woorden en daden altijd van hun kosmische…continue reading →

RONDBRIEF JANUARI 2016

                                            Over toezien We weten allemaal dat er iets in ons is dat altijd stil toekijkt en dat nauw verbonden is met ons ‘geweten’. Het is een kostbaar bezit waar we dikwijls slordig mee omgaan, al is het maar omdat we nooit geleerd hebben hoe we met ons geweten moeten omgaan. Het is de bekroning van ons vermogen om redelijk te zijn. Met grote regelmaat worden wij opgeschrikt door misstappen en verblinding…continue reading →

Rondbrief December 2015

                                            Vrede Deze maand markeert het jaareinde en geldt tevens als de ‘kerstmaand’ volgens de Christelijke traditie. Het Lukas evangelie vermeldt de vredesgroet van de engelen die de geboorte van Jezus aankondigen: alle eer aan God in de hoogte, vrede op aarde onder mensen van goede wil. In de omstandigheden van vandaag past het ons om de beperking onder mensen van goede wil weg te laten en de vredesgroet voor alles en…continue reading →

Rondbrief November 2015

                                                      Over dankbaarheid In mijn vorige rondbrief schreef ik hoe Koningin Draupadî op een schandelijke wijze geschoffeerd werd door de broer van Koning Duryodhana die probeerde de kleren van haar lijf te rukken. Draupadî bad tot Shrî Krishna om hulp en die hulp werd onmiddellijk gegeven. Dit was vanwege de spontane hulp die zij had geboden toen zij, tijdens een mela (festival), waar de mensen een ritueel…continue reading →

Rondbrief October 2015

Het kastensysteem als basis voor stabiliteit In mijn vorige rondbrief heb ik geprobeerd om enig licht te werpen op de waarde van het kastensysteem als instrument voor een ontwikkeling in bewustzijn. Er kwam een einde aan het Bronzen Tijdperk (dvaparayuga) rond 3300 v.Chr door een familievete die in het Indiase epos van de Mahâbhârata beschreven staat. In die grote oorlog kwamen vrijwel alle krijgslieden, kshatriyas, om en zo kon het IJzeren tijdperk beginnen. Het Bronzen Tijdperk kenmerkt zich door grote persoonlijke en publieke rijkdom dankzij een strakke structuur van ethische en religieuze normen…continue reading →