Nog niet zo lang geleden had je als bankier als een goed huisvader te zorgen voor de veiligheid en zekerheid van de ingelegde gelden. Het was een maatschappelijke plicht. Een bank kan alleen functioneren op basis van vertrouwen. Valt het vertrouwen weg dan valt het bestaansrecht voor die bank weg waardoor die bank ‘omvalt’. Wantrouwen is dodelijk voor banken. Er is geen bank die in staat is om het massaal weglopen van klanten op eigen kracht te doorstaan.

De hele mensheid die thans uit ongeveer 7,5 miljard zielen bestaat, is uiteindelijk niet meer dan één groot gezin. Als gezin vormen we een eenheid en we houden rekening met elkaar, anders kan het gezin niet langer functioneren. Rekening houden met elkaar en zorgen dat het gezin niet aan een schuldenlast te gronde gaat, vormen de basis voor maatschappelijk bankieren. Dat is waar het nu om draait. 

Renteberekenen versnelt het schuldproces dwz het proces waarbij we een torenhoge schuldenlast op onze schouders laden. Het wordt tijd dat we de alternatieven van – bijvoorbeeld – islamitisch financieren gaan onderzoeken.

 

Rente schept een extra schuldverplichting die bovenop de hoofdsom een reusachtige schuldenlast heeft geschapen die uiteindelijk onbeheersbaar wordt. Een standpuntverandering is hoog nodig.

De maatschappelijke functie van een bank is, meer dan ooit, aan de orde. Dat het mogelijk is, bewijzen de vijftien kredietunies die inmiddels zijn opgericht en functioneren. Hoe we dat als vijf rasbankiers uit de oude doos voor elkaar hebben gekregen is een verhaal dat bewijst dat veel mogelijk is als je maar weet waar je je kansen moet zoeken. 

 

Kredietunie nieuwsuur

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *