Villa Sophia Rondbrief
Maart 2018

Op 5 Maart a.s. geef ik weer een openbare lezing in ‘de Gouden Leeuw’. In Amsterdam Zuidoost. Aanvang 19.30 uur afloop plm 21.30 uur. Na afloop gelegenheid tot napraten in de bar. Voor verdere informatie, zie hieronder.

Geest en zintuigen

Het is voor ons allemaal nodig dat wij beheersing krijgen over onze geest en zintuigen. Zolang dat niet gebeurt en geest en zintuigen ons leven beheersen zijn wij een speelbal van onze eigen ambities, wensen, verlangens en bezorgdheden. Dan tolt het in ons hoofd en hart met alle gevolgen van dien. Wie zich als een ‘zoeker’ of astika spiritueel wil ontwikkelen zal geest en zintuigen onder beheersing moeten brengen. Dit kan gebeuren door een ontwikkeling in zelfkennis (vidyâ) en in bewustzijn. Een ontwikkeling in zelfkennis vindt plaats door studie (van de Geschriften van de mensheid), door het bijeenkomen van gelijkgestemden onder bevoegde leiding en door het verwerven van de nodige informatie. Dat laatste noemen wij al ‘kennis’ maar dat is een grote vergissing. Echte kennis, vidyâ, is Zelfkennis, d.w.z. het diepe weten van binnen dat het Ene de werkelijkheid is. Echte kennis is kennis van het Ene, zonder tweede, kennis van het Zelf, al het andere is relatief en daarmee onwerkelijk. Informatie kan geleerdheid worden maar geleerdheid is nog geen kennis, vidyâ. Hoe vaak zien we niet dat talentvolle geleerdheid verpietert in de benepenheid en armoede van jaloezie, boosheid, wraak, vergelding, geldzucht, status-zoeken enz. Als een groei in zelfkennis niet wordt ondersteund door een parallelle groei in bewustzijn ontstaat er een hiaat dat een verdere ontwikkeling in de weg staat. Dan kan men de incomplete zelfkennis, voor zover die beschikbaar is, alleen maar herhalen. Bewustzijn groeit mee in goed gezelschap van gelijkgestemden maar vooral in vormen van verstilling die je ook verinnerlijking kunt noemen. Bidden en mediteren zijn hierbij cruciale hulpmiddelen omdat wanneer we bij het bidden of mediteren gefocust raken, we heel dicht bij onze eigen goddelijkheid komen te staan. Die momenten zijn van grote waarde en ons innerlijk krijgt de zelfbevestiging van zijn eigen statuur, die onmetelijk is. Dat geeft weer ruimte aan verdere groei in zelfkennis.

 

Zoals hierboven reeds is aangegeven is het een groot probleem in ons taalgebruik dat wij ‘kennis’ gelijk stellen aan informatie. Informatie ontvang je op school, op de universiteit en tijdens je dagelijkse bezigheden. Maar zelfkennis is een kwestie van leren om naar jezelf te kijken en niet weg te lopen voor wat je ziet of denkt te zien als je naar ‘jezelf’ kijkt. Al gauw zal het hele idee over jezelf veranderen en dan ben je op weg. Hoe eerder we alle ideeën over onszelf los laten, hoe beter. Het Zelf is immers voorbij iedere grens, iedere vorm, voorbij woorden, onbegrensd en zuiver bewustzijn, het Ene zonder tweede.

 

De moderne mens kenmerkt zich door de afwezigheid van een innerlijk besef van eenheid en tevens door de afwezigheid van waar we juist het meest ‘prat op gaan’: vrijheid, vrije wil, helderheid, een standvastig ‘ ik’ en de aanname dat wij iets kunnen doen en iets ‘ in de melk te brokkelen hebben’. Maar tevens weten we maar al te goed dat de mens dan wel wikt maar dat God beschikt. Dit komt allemaal omdat we diep in slaap zijn. Dus als we zonodig verder willen komen op het pad van menselijke ontwikkeling dan zullen we er eerst achter moeten komen hoe we wakker kunnen worden, hoe we kunnen ontwaken. Shri Krishna en Jezus roepen in koor: uttishtha!, word wakker, sta op en ga aan de slag!

 

Paul van Oyen

 

lezing 5 Maart 2018

Als vervolg op de lezing van Januari 2018 in ‘NoLimit’ in Amsterdam Zuidoost, is er weer een lezing, 5 Maart 2018, ditmaal in Cultureel Centrum DE GOUDEN LEEUW, Gouden Leeuw 900, 1103 KV Amsterdam Z.O. op 200 mtr afstand van de uitgang van metrostation Ganzenhoef (metro 53). Aanvang 19.30 uur. Toegang vrij, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Vrij parkeren na 18.00 uur op de Bijlmerdreef . De Gouden Leeuw staat in een park dus is parkeren in de buurt niet mogelijk. Napraten is na afloop mogelijk in de bar.

De weg terug naar huis is relatief lang en nog lang niet af. Na vijftig jaar kunnen mijn ervaringen tijdens die reis in ieder geval gedeeld worden. Het thema blijft dus:

 
                        HOE VIND IK MIJZELF IN GODSNAAM TERUG?

 
Omdat het moeilijk in te schatten valt hoeveel mensen aanwezig zullen zijn is het beslist noodzakelijk op deze uitnodiging te reageren, als u wilt komen, en uiterlijk 28 Februari a.s. aan te geven dat u aanwezig zult zijn en met hoeveel, e-mail: paul@villasophia.nl
 
De lezing zal de traditie volgen van Advaita Vedanta en Christendom zoals aangegeven door mijn leermeester Leon MacLaren (1910-1994).

 
Paul van Oyen

 

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *