Villa Sophia Rondbrief
Juni 2017

God in ons

Iemand stelde mij de steeds terugkerende vraag of God volgens mij persoonlijk of onpersoonlijk is. Als we naar de vier grote ‘mahâvakyas‘ (de grote beginselen van de Aloude traditie) kijken, vertellen ze ons:

1. Prajñânam brahma (Het Absolute is zuiver bewustzijn)
2. Tat tvam asi (Dat zijt gij)
3. Ayam âtmâ brahma (Dit Zelf is Absoluut)
4. Ahambrahmâsmi (Ik ben Brahman, het Absolute)

Het is vrij duidelijk dat de eerste twee stellingen onpersoonlijk zijn en onderdeel uitmaken van een groter of kosmisch geheel, terwijl de twee andere uitspraken heel persoonlijk zijn en verband houden met ons mens-zijn zelf en met onze Goddelijke oorsprong. Maar dergelijke overwegingen brengen ons niet veel verder dan de overwegingen van een cynische mysticus, tenzij ze echt volledig begrepen worden. De vier Pithams in de Shankara-traditie besteden hun hele bestaan en doel aan de verwezenlijking van één van deze mahâvakyas en op die praktische manier gaan ze veel verder dan de overwegingen van een geoefende of niet zo geoefende mysticus.

God is de essentie van ons wezen en we kunnen ons pas echt gaan uitdrukken als we leren om uiting te geven aan Zijn aanwezigheid in ons. Wij zijn zelf ook goddelijk en daarmee een deel van Hem. Daarom zullen we geen blijvende tevredenheid vinden in iets anders. Wij zullen alleen vrede vinden in ons eigen hart, de woonplaats van het Absolute, Brahman, ahambrahmâsmi.  

Paramahamsa Yogananda stelt de zeer relevante vraag dat als onze Schepper onpersoonlijk is, hoe kan het dan dat Hij ons mensen heeft geschapen? Als mens zijn we echt persoonlijk en hebben we individualiteit. Wij denken, we voelen en kennen de kracht van de wil. En God heeft ons niet alleen de kracht gegeven om de gedachten en de gevoelens van anderen te waarderen, maar Hij heeft ons ook de kracht gegeven om er op te reageren. De Schepper kent heel goed de geest van wederkerigheid die Zijn wezens bezielt. Wanneer we ons daarvoor openstellen, zullen we zeker een persoonlijke relatie met ons Zelf kunnen verwerkelijken, dit Zelf is echt Brahman, ayamâtma brahma.

Alle mensen zijn gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. Zodra we zijn aanwezigheid in ons eigen hart ontdekken, zullen we kunnen spreken vanuit het gezag van eigen en directe waarneming. Dit is de ware betekenis van het Pinksterfeest, dat 49 dagen (d.w.z. 7×7) na Pasen wordt gevierd.

 

Paul van Oyen

 

ZH Shrî Shântânanda Sarasvatî, Shankarâcârya

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *